Federala domare regler att virtuella valutor ska ses lagligt som råvaror

En federal domare uttalade igår att digitala valutor bör ses i juridisk form som råvaror. Detta kommer att fortsätta ge USA: s CFTC rätten att polis anklagas för bedrägerier i kryptokurvensutrymmet.

Bitcoins framtida kontrakt gör alla virtuella valutor råvaror i USA
Beslutet fattades onsdagen i ett bedrägeribeslut som debiteras hos My Big Coin Pay Inc.

Bitcoin Trader framtida kontrakt

Commodity Futures Trading Commission (CFTC) stämde teknikföretagare Randall Crater för sitt engagemang som grundare av företaget på försök tillbaka i januari i år. Påståendena avser en förmodad 6 miljoner dollar bedrägeri av en https://www.onlinebetrug.net/sv/bitcoin-trader/ grupp Bitcoin Trader investerare i den lilla kända digitala valutan, My Big Coin.

Crater har anklagats för att den sjufiguriga summen från 28 olika kunder, som sålde den digitala tillgången med marknadsföring som gjorde att den låter som Bitcoin, har missförstått, samt att varje enhet stöddes av riktigt guld.

Försvarsadvokaten i målet hade försökt få den avfärdad med motiveringen att CFTC inte hade rätt att bedöma fall som rör digitala valutor. Deras argument hävdar att valutor som My Big Coin varken är en tjänst på vilka futureskontrakt handlas eller ett konkret gott och det var således inte kommissionens plats att vidta åtgärder mot sådana projekt.

Men i Boston i går uppgav amerikanska distriktsdirektören Rya Zobel att My Big Coin faller under definitionen av en vara som erbjuds av råvaruhandeln, eftersom lagen inte använder smala kategorier som typer eller varumärken vid klassificeringar.

Zobel uppgav att eftersom My Big Coin och Bitcoin båda onlinebetrug Sverige var digitala tillgångar och Bitcoin redan har terminsprodukter, gav detta CFTC rätten att bedöma fall som involverar andra kryptor. Enligt en rapport i Reuters skrev hon i beslutet:

”Det är tillräckligt, särskilt i inledningsskedet, för käranden att hävda att My Big Coin är en” råvara ”enligt lagen.”

Som svar på Zobels beslut att acceptera anklagelserna mot Nevada-baserade My Big Coin Pay Inc. uppgav Craters försvarsteam:

”Vi är besvikna över resultatet … Nu när vi går förbi rörelsen för att avvisa fasens gång ser vi fram emot att utmana CFTC: s förmåga att bevisa många av de faktiska påståendena i klagomålet. Bland dessa faktiska påståenden är de som talar med Bitcoins och My Big Coins släktskap och därmed CFTC: s jurisdiktion.